admin

Informacja

Informujemy, iż rekrutacja na staż zawodowy w projekcie nr POWR.01.02.01-18-0126/19 “W sukcesie jest POWER” została zakończona.

Informacja

Informujemy, iż zostały zaplanowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek projektu, którzy nie otrzymali Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie odbędzie się według zamieszczonego harmonogramu poniżej.

Informacja

Informujemy, o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w projekcie W sukcesie jest POWER nr POWR.01.02.01-18/0126 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.

Informacja

Informujemy, iż w dniach od 25.09.2020 r. do 01.10.2020 r. zaplanowano posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w projekcie W sukcesie jest POWER nr POWR.01.02.01-18-0126/19 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.Poniżej została zamieszczona lista biznesplanów poprawnych formalnie, rekomendowanych do oceny merytorycznej.

Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów.

Uprzejmie informujemy, iż ocena formalna złożonych przez Państwa biznesplanów odbędzie się w dniach od 16.09 do 18.09.2020 r. Jeżeli w którymkolwiek złożonym przez Państwa biznesplanie wystąpią jakiekolwiek możliwe do uzupełnienia uchybienia formalne, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni telefonicznie przez Koordynatora projektu. Możliwość uzupełnienia uchybień formalnych odbędzie się w dniach od 21.09 do 23.09.2020 r. …

Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów. Read More »

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Drodzy Państwo uprzejmie informujemy, iż termin składania biznesplanów rozpoczynamy z dniem 2-go września. Biznesplany wraz załącznikami będziecie Państwo mogli składać przez 10 dni roboczych tj. od dnia 2-go września do dnia 15-go września 2020 r. do godziny 16.00 w biurze projektu w Mielcu przy ul. Kilińskiego 22. Biznesplany złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego …

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW Read More »

Informacja

Poniżej zamieszczamy harmonogram trzeciego spotkania z doradcą biznesowym w celu przeprowadzenia doradztwa przy pisaniu biznesplanu

Informacja

Od dnia 29.07.2020 r. rozpoczynamy indywidualne spotkania z doradcą biznesowym w celu przeprowadzenia doradztwa przy pisaniu biznesplanu. Poniżej zamieszczamy harmonogram dwóch pierwszych spotkań.

Informacja

W dniach od 24.07.2020 r. do 27.07.2020 r. odbędzie się grupowe szkolenie “Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej” dla Uczestników/czek projektu. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Informacja

W dniach od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia Poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek projektu.