news

Informacja

Informujemy, iż rekrutacja na staż zawodowy w projekcie nr POWR.01.02.01-18-0126/19 “W sukcesie jest POWER” została zakończona.

Informacja

Informujemy, iż zostały zaplanowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek projektu, którzy nie otrzymali Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie odbędzie się według zamieszczonego harmonogramu poniżej.

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Drodzy Państwo uprzejmie informujemy, iż termin składania biznesplanów rozpoczynamy z dniem 2-go września. Biznesplany wraz załącznikami będziecie Państwo mogli składać przez 10 dni roboczych tj. od dnia 2-go września do dnia 15-go września 2020 r. do godziny 16.00 w biurze projektu w Mielcu przy ul. Kilińskiego 22. Biznesplany złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego …

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW Read More »

Harmonogram udzielania wsparcia

W dniach 25.06, 26.06, 30.06 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym, których celem będzie identyfikacja potrzeb Uczestnika/ki Projektu poprzez opracowanie lub aktualizację IPD (Indywidualnego Planu Działania). Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Szczegółowy Harmonogram Udzielania wsparcia

Informujemy, iż w dniach 15.06.2020 r.- 16.06.2020 r. zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki oceny merytorycznej

W związku z zakończoną oceną merytoryczną informujemy, iż poniżej zamieszczamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w II etapie rekrutacji oraz listę rezerwową. Każdy Kandydat zakwalifikowany do II etapu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym. Aktualizacja list oceny merytorycznej

Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończoną oceną formalną i przekazaniem formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną do oceny merytorycznej informujemy, iż wyniki oceny merytorycznej będą dostępne na stronie internetowej oraz w biurze projektu od dnia 08.06.2020 r.