Harmonogram udzielania wsparcia

W dniach 25.06, 26.06, 30.06 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania Uczestników/czek projektu z doradcą zawodowym, których celem będzie identyfikacja potrzeb Uczestnika/ki Projektu poprzez opracowanie lub aktualizację IPD (Indywidualnego Planu Działania).
Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.