Informacja

Informujemy, iż w dniach od 25.09.2020 r. do 01.10.2020 r. zaplanowano posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) w projekcie W sukcesie jest POWER nr POWR.01.02.01-18-0126/19 w celu oceny merytorycznej złożonych biznesplanów przez Uczestników Projektu.
Poniżej została zamieszczona lista biznesplanów poprawnych formalnie, rekomendowanych do oceny merytorycznej.