Informacja

Informujemy, iż zostały zaplanowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek projektu, którzy nie otrzymali Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Pierwsze spotkanie odbędzie się według zamieszczonego harmonogramu poniżej.