Informacja

Informujemy, iż rekrutacja na staż zawodowy w projekcie nr POWR.01.02.01-18-0126/19 “W sukcesie jest POWER” została zakończona.