Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów.

Uprzejmie informujemy, iż ocena formalna złożonych przez Państwa biznesplanów odbędzie się w dniach od 16.09 do 18.09.2020 r. Jeżeli w którymkolwiek złożonym przez Państwa biznesplanie wystąpią jakiekolwiek możliwe do uzupełnienia uchybienia formalne, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni telefonicznie przez Koordynatora projektu. Możliwość uzupełnienia uchybień formalnych odbędzie się w dniach od 21.09 do 23.09.2020 r. w biurze projektu Beneficjenta.