INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓWDrodzy Państwo uprzejmie informujemy, iż termin składania biznesplanów rozpoczynamy z dniem 2-go września.
Biznesplany wraz załącznikami będziecie Państwo mogli składać przez 10 dni roboczych tj. od dnia 2-go września do dnia 15-go września 2020 r. do godziny 16.00 w biurze projektu w Mielcu przy ul. Kilińskiego 22.
Biznesplany złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie istotne informacje na temat zasad składania biznesplanów dostępne są w REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI § 7.

Wzór biznesplanu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie www.wsukcesiejetpower.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.