OGŁOSZENIE!!!


W związku z postępującą epidemią mając na uwadze dobro Państwa i nasze oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności
informujemy, że REKRUTACJA do projektu „W sukcesie jest POWER” zostaje przesunięta na miesiąc maj 2020 r.


Mamy nadzieję że do tego czasu wszystko się unormuje i będziemy mogli przystąpić wraz z Państwem do realizacji projektu.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o zaistniałych zmianach.


Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem 728-545-785.