Szczegółowy Harmonogram Udzielania wsparcia


Informujemy, iż w dniach 15.06.2020 r.- 16.06.2020 r. zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.