Wstępne wyniki oceny formalnej – Ścieżka dotacyjna

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej projektu „W sukcesie jest POWER” informujemy, iż w ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 33 Formularze rekrutacyjne. Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki oceny formalnej.