Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończoną oceną formalną i przekazaniem formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną do oceny merytorycznej informujemy, iż
wyniki oceny merytorycznej będą dostępne na stronie internetowej oraz w biurze projektu od dnia 08.06.2020 r.