Wyniki oceny merytorycznej

W związku z zakończoną oceną merytoryczną informujemy, iż poniżej zamieszczamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w II etapie rekrutacji oraz listę rezerwową.
Każdy Kandydat zakwalifikowany do II etapu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie spotkania z doradcą zawodowym.

Aktualizacja list oceny merytorycznej